نویسنده = محمد کرابی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی خواص پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات برای استفاده در فرایند شکل دهی گرمایی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

10.22063/jipst.2006.493

سمیه محمدیان گزاز؛ حامد عزیزی؛ محمد کرابی؛ اسماعیل قاسمی


4. شبیه سازی عددی جریان آمیزه آج تایر در حدیده مویین و حدیده اکسترودر آزمایشگاهی

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1383

10.22063/jipst.2004.463

محمد کرابی؛ غلامرضا بخشنده؛ میرحمیدرضا قریشی