نویسنده = محمد کرابی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی خواص پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات برای استفاده در فرایند شکل دهی گرمایی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

سمیه محمدیان گزاز؛ حامد عزیزی؛ محمد کرابی؛ اسماعیل قاسمی


4. شبیه سازی عددی جریان آمیزه آج تایر در حدیده مویین و حدیده اکسترودر آزمایشگاهی

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1383

محمد کرابی؛ غلامرضا بخشنده؛ میرحمیدرضا قریشی