نویسنده = محمد کریمی
تعداد مقالات: 3
1. اثر قطر الیاف بر تراوایی بخار آب و خواص ضدآب و ضدباد غشای الکتروریسی‌شده پلی(‌وینیلیدن ‌فلوئورید)

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 485-495

گلچهر امینی؛ محمد کریمی؛ فرزین زکایی آشتیانی


2. مطالعه ریزساختار الیاف پلی(اتیلن ترفتالات) با استفاده از کربن‌دی‌اکسید ابربحرانی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 379-365

سمیه باصری؛ محمد کریمی؛ محمد مرشد


3. برخی از ویژگیهای الیاف تولید شده از پلی آمید 6 به روش ریسندگی تر

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1381

محمد کریمی؛ محمد حقیقت کیش