نویسنده = قنبر ابراهیمی
بررسی اثر درجه استخلاف نشاسته کاتیونی در تشکیل چندلایه‌‌های نشاسته کاتیونی و آنیونی روی الیاف بازیافتی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 11-18

10.22063/jipst.2012.544

حمیدرضا رودی؛ قنبر ابراهیمی؛ یحیی حمزه؛ ربیع بهروز؛ موسی محمودنژاد


تقویت اتصالات برشی دوگانه پیچ و مهره در سازه های چوبی با استفاده از صفحات GFRP

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 171-179

10.22063/jipst.2013.588

محراب مدهوشی؛ سحر سادات زاده؛ قنبر ابراهیمی


بررسی کامپوزیت‌های حاصل از مشتقات سلولوز و نانوذرات باریم استرانسیم تیتانات

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1388، صفحه 381-388

10.22063/jipst.2009.709

یحیی همزه*؛ امیرحسن رهبری؛ مرتضی انحصاری؛ قنبر ابراهیمی


اصلاح خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف سلولوزی - پلیمر گرمانرم

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1384، صفحه 143-150

10.22063/jipst.2005.823

علیرضا شاکری؛ سید کاظم حسینی؛ قنبر ابراهیمی