نویسنده = سید سیاوش مدائنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

10.22063/jipst.2003.408

سید سیاوش مدائنی؛ محمدعلی سمسارزاده؛ سهیلا پورمقدسی؛ حمید نعمانی


2. تهیه غشاهای رسانا با استفاده از پلی پیرول

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1381

10.22063/jipst.2002.402

سید سیاوش مدائنی؛ بنفشه خاوران