نویسنده = محمدعلی توانایی
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر شکل شناسی و ساختار ماتریس ـ لیفچه الیاف چند آمیخته ای در فرایند مذاب ریسی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 367-388

محمدعلی توانایی؛ احمد موسوی شوشتری؛ فاطمه گوهرپی؛ محمدرضا محدث مجتهدی


2. اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

محمدعلی توانایی؛ محمدرضا محدث مجتهدی؛ محمد حقیقت کیش