نویسنده = صدیقه سلطانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثر سازگارکننده بر خواص نانو‌کامپوزیت اتیلن- پروپیلن دی‌ان مونومر تقویت‌شده با نانولوله کربنی چنددیواره

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 115-123

10.22063/jipst.2013.898

فاطمه خادمه مولوی؛ روح الله باقری؛ قاسم نادری؛ صدیقه سلطانی


2. خواص مکانیکی و شکل‌شناسی لاستیک NR/SBR تقویت‌شده با الیاف کوتاه ضایعاتی نایلون و نانوخاک‌رس

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 491-501

10.22063/jipst.2013.857

محمد آندیده؛ میرحمیدرضا قریشی؛ قاسم نادری؛ صدیقه سلطانی


3. تحلیل اجزای محدود و تعیین ناحیه جاپای تایر اریبی باری زیر بار عمودی ایستا با استفاده از روش کلی- جزئی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 247-254

10.22063/jipst.2010.666

میرحمیدرضا قریشی؛ صدیقه سلطانی؛ امیرهوشنگ اعتمادی


4. خواص مکانیکی و شکل شناسی لاستیک آکریلونیتریل بوتادی ان تقویت شده با الیاف کوتاه نایلون

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 255-264

10.22063/jipst.2010.667

شهره سادات محسنیان؛ غلامرضا بخشنده؛ قاسم نادری؛ صدیقه سلطانی


5. مطالعه خواص کامپوزیت‌های لاستیک طبیعی تقویت شده با الیاف کوتاه

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1387، صفحه 259-267

10.22063/jipst.2008.757

میرحمیدرضا قریشی؛ صدیقه سلطانی؛ قاسم نادری


6. بررسی اثر نوع دوده بر خواص ویسکوالاستیک آمیزه های الاستومری

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

10.22063/jipst.2004.446

فرود عباسی سورکی؛ صدیقه سلطانی