نویسنده = مهدی رزاقی کاشانی
اثر افزودنی پلی(‌تترافلوئورواتیلن) پرتودهی‌شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت‌های لاستیک نیتریل

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 339-348

10.22063/jipst.2019.1681

فرید جعفری؛ سید مصطفی حسینی؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ محمدرضا پورحسینی


اثر نووالاک و چندبلور لایه ای گرافیت بر نفوذ استون و مقاومت گرمایی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 82-73

10.22063/jipst.2015.1163

رسول مهبودی؛ احمدرضا بهرامیان؛ مهدی رزاقی کاشانی


سازوکار بهبود خواص تریبولوژیکی پلی آمید 6 با افزودن پودر پلی تترافلوئورواتیلن پرتودهی شده

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 412-403

10.22063/jipst.2015.1137

ایرج فرامرزی؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ میلاد مهران پور


احیای زیستی لاستیک بازیافتی و اثر آن بر خواص مکانیکی لاستیک ولکانش شده نو

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 407-395

10.22063/jipst.2014.1108

مریم منصوری راد؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ سید محمد موسوی


اثر نانوذرات گرافیت بر پایداری گرمایی و فداشوندگی نانوکامپوزیت‌های فنولی- الیاف کربن- گرافیت

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 249-241

10.22063/jipst.2014.1068

رضا اخلاقی آستانه؛ احمدرضا بهرامیان؛ مهدی رزاقی کاشانی


پلیمرشدن فنول فرمالدهید در محیط اشباع از بخار حلال و مطالعه ریزساختار و خواص مکانیکی ایروژل‌های نووالاک

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 435-427

10.22063/jipst.2014.914

ایمان ناصری؛ علی کاظمی؛ احمدرضا بهرامیان؛ مهدی رزاقی کاشانی


شبیه‌سازی اصطکاک لاستیک با استفاده از رفتار گرانروکشسانی آن و مشخصه‌های زبری سطوح

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 149-158

10.22063/jipst.2013.901

محمدرضا عرب بافرانی؛ مهدی رزاقی کاشانی


طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه‌گیری ضریب اصطکاک لاستیک

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 153-164

10.22063/jipst.2012.587

مهدی رزاقی کاشانی؛ رسول اسمعیلی نیسیانی


ساخت کامپوزیت هیدروژل بر پایه پلی آکریل آمید و اثر کائولینیت بر خواص آن در شرایط مخزن

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 87-95

10.22063/jipst.2013.625

فرهاد سلیمی؛ محسن وفایی؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ مجید رفیع پور