نویسنده = حسین آتشی
بهینه سازی خواص شکست و رفتار پخت آمیزه رویه تایر سواری

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 187-201

10.22063/jipst.2013.617

مهدی شیوا؛ حسین آتشی


اثر فرایند اختلاط بر گرانروی مونی و تورم پس از حدیده آمیزه لاستیکی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 389-399

10.22063/jipst.2008.726

مهدی شیوا؛ حسین آتشی؛ حمیدرضا گنجی