نویسنده = مهدی شیوا
تعداد مقالات: 6
1. بهینه سازی خواص شکست و رفتار پخت آمیزه رویه تایر سواری

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 187-201

10.22063/jipst.2013.617

مهدی شیوا؛ حسین آتشی


2. اثر فرایند اختلاط بر گرانروی مونی و تورم پس از حدیده آمیزه لاستیکی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 389-399

10.22063/jipst.2008.726

مهدی شیوا؛ حسین آتشی؛ حمیدرضا گنجی


4. اثر پارامترهای فرایندی اختلاط بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و جریان یابی آمیزه لاستیکی

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1387، صفحه 225-234

10.22063/jipst.2008.753

مهدی شیوا؛ مهدیه احمدی؛ راحله یزدانی