نویسنده = شهلا پازکی فرد
تعداد مقالات: 2
1. اثر مقدار بنزوئیل پراکسید بر خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش ترافیکی دوجزئی برپایه رزین پلی‌متیل‌متاکریلات

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 547-555

10.22063/jipst.2018.1532

الهه هادی‌زاده؛ سیدمجتبی میرعابدینی؛ شهلا پازکی فرد


2. اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

10.22063/jipst.2006.500

سیدمجتبی تقی زاده؛ شهلا پازکی فرد؛ زهرا اکبری؛ محسن محسنی؛ حسین شایلوزاده