نویسنده = مرتضی ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خواص مکانیکی و ضدباکتری چسب دندانی حاوی نانوذرات الماس

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 121-131

10.22063/jipst.2012.584

زینب عبادی؛ محمد عطایی؛ مرتضی ابراهیمی


2. روشی نو برای تهیه رزین آلکید آبکاه با پایداری آبکافتی زیاد

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

10.22063/jipst.2006.503

اسماعیل اکبری نژاد؛ مرتضی ابراهیمی؛ سید محمود کثیریها؛ منوچهر خراسانی