نویسنده = مژده زرگران
تعداد مقالات: 2
2. ایجاد گروههای عاملی مناسب در ساختار الیاف آکریلیک به منظور جذب ترکیبات یونی فلزی

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1384، صفحه 235-240

مژده زرگران؛ احمد موسوی شوشتری؛ مجید عبدوس