نویسنده = طلعت خلخالی زاویه
تعداد مقالات: 2
1. طراحی حدیده تولید اسفنج پلی اتیلن به روش اکستروژن با عامل پف زای آزو دی کربن آمید

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.522

طلعت خلخالی زاویه؛ همایون حسین خانلی؛ فرح سرابی


2. اثر کلردار کردن سطح بر کاهش اصطکاک تیغه های برف پاک کن لاستیکی

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1385

10.22063/jipst.2006.508

طلعت خلخالی زاویه؛ داود امیری؛ همایون حسین خانلی