نویسنده = وحید حدادی اصل
تعداد مقالات: 12
1. سنتز نانوکامپوزیت پلی‌(استیرن‌ـ کوـ بوتیل‌ آکریلات) - خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا با استفاده از فعال‌کننده تولید شده با انتقال الکترون

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 101-112

لیلا احمدیان اعلم؛ وحید حدادی اصل؛ حسین روغنی ممقانی؛ لیلا حاتمی؛ مهدی سلامی کلجاهی


3. مقایسه پلیمرشدن رادیکال آزاد و پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن با استفاده از روش مونت‌کارلو با در نظر گرفتن اثر تحرک زنجیر

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 387-395

محمد نجفی؛ حسین روغنی ممقانی؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ وحید حدادی اصل


4. بررسی اثر تغییرات غلظت واکنش‌دهنده‌ها بر سینتیک تهیه پلی‌آکریلونیتریل به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 53-64

حسین روغنی ممقانی؛ وحید حدادی اصل؛ محمد نجفی؛ مهدی سلامی کلجاهی


5. مطالعه پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن با در نظر گرفتن اثر ژل به روش شبیه سازی مونت‌کارلو

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 11-19

محمد نجفی؛ حسین روغنی ممقانی؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ وحید حدادی اصل


6. اثر هیدروژن و کومونومر بر سینتیک پلیمرشدن دوغابی اتیلن و خواص پلی‌اتیلن تولیدشده با کاتالیزور TiCl۴/MgCl۲/AlEt۳

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 3-10

مهشید مشهدی حسن شیرازی؛ رضا مرندی؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ وحید حدادی اصل؛ سید مهدی قافله باشی زرند


7. نظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمرشدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 503-513

مجتبی باقری جاغرق؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ محمد نجفی؛ وحید حدادی اصل؛ سید مهدی قافله باشی زرند


8. مدل‌سازی با استفاده از معادلات ممان‌ها برای بررسی نقش تنوع مراکز فعال در سینتیک هموپلیمرشدن اتیلن

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 431-444

مهدی سلامی کلجاهی؛ محمد نجفی؛ وحید حدادی اصل؛ سید مهدی قافله باشی زرند


9. بررسی اثر پارامترهای سینتیکی مختلف بر سنتز پلی‌اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 141-148

مهدی سلامی کلجاهی؛ وحید حدادی اصل؛ محمد نجفی


11. بررسی عوامل موثر بر سینتیک پلیمر شدن پلی اتیلن سنگین

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

مازیاز صدیقی مقدم؛ وحید حدادی اصل؛ سید محمدمهدی مرتضوی


12. ارزیابی کمی و دقیق ریزساختار کوپلیمرهای خطی دوتایی با روش شبیه سازی مونت کارلو

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1385

یوسف محمدی؛ محمد نجفی؛ وحید حدادی اصل