نویسنده = امیرمسعود رضادوست
تعداد مقالات: 7
1. اثر نانو‌لوله‌های کربن چنددیواره بر خواص کششی و کیفیت چاپ نانوکامپوزیت‌های آکریلونیتریل-بوتادی‌ان-استیرن چاپ‌شده سه‌بعدی

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 497-507

10.22063/jipst.2020.1705

زهرا سهیل‌پور؛ امیرمسعود رضادوست؛ محمد رضوی نوری؛ کیوان گروسی؛ سیدرضا غفاریان


2. مطالعه خواص و عملکرد عایق کامپوزیتی بر پایه رزین اپوکسی- الیاف پنبه

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 203-211

10.22063/jipst.2010.661

وحیده شاهدی‌فر؛ ایرج امیری امرایی؛ امیرمسعود رضادوست؛ مریم حاجی حسینی


3. بهبود کربن‌دهی رزین فنولی به منظور استفاده در ساخت کامپوزیت‌های کربن ـ کربن

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 127-132

10.22063/jipst.2008.760

مریم حاجی حسینی؛ آرش پیامی؛ سیدرضا غفاریان؛ امیرمسعود رضادوست


4. مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 149-155

10.22063/jipst.2008.763

مهدی کرمی قهی؛ محمدحسین بهشتی؛ مسعود اسفنده؛ امیرمسعود رضادوست


5. مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 157-166

10.22063/jipst.2008.764

وحید خلیلی مغامیر؛ حمید رحیمی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ امیرمسعود رضادوست؛ مسعود اسفنده


6. بررسی اثر عامل رهاساز داخلی و پرکننده بر نیروی کشش در فرایند پولتروژن

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 271-279

10.22063/jipst.2007.804

مسعود اسفنده؛ آزاد کاک سوندی؛ امیرمسعود رضادوست


7. ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.531

امیرمسعود رضادوست؛ مسعود اسفنده؛ سیدعلیرضا ثابت؛ سید محمدباقر علوی