نویسنده = مهدی عبداللهی
تعداد مقالات: 6
4. تعیین ترکیب کوپلیمر وینیل استات- وینیل بنزوات با طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 422-413

10.22063/jipst.2015.1138

پوریا بگدلی؛ مهدی عبداللهی؛ محمود همتی


5. سنتز و شناسایی پلی(دی‌متیل سیلوکسان) ω-هالوژن‌دارشده

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 484-475

10.22063/jipst.2014.921

مجتبی فرخی؛ مهدی عبداللهی