نویسنده = مژگان زندی
مروری بر روش‌های تهیه هیدروژل‌های تزریق‌پذیر تشکیل‌شونده درجا و کاربردهای آن‌ها در مهندسی بافت

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 95-113

10.22063/jipst.2020.1727

علی مرادیان؛ مژگان زندی؛ مرتضی بهزادنسب؛ محمد پزشکی مدرس


اثر کشش سطحی محلول پلیمر بر شکل شناسی الیاف الکتروریسی شده PLGA و ژلاتین

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 3-10

10.22063/jipst.2012.543

سید مهدی سعید؛ مژگان زندی؛ حمید میرزاده


خواص نانومکانیکی چسب های زیستی سیانوآکریلاتی نورپخت شبکه ای شده با TMPTMA یا نانوساختارهای POSS

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 53-64

10.22063/jipst.2012.548

سمانه قصابان؛ محمد عطایی؛ محمد ایمانی؛ مژگان زندی