نویسنده = یحیی حمزه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر درجه استخلاف نشاسته کاتیونی در تشکیل چندلایه‌‌های نشاسته کاتیونی و آنیونی روی الیاف بازیافتی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 11-18

10.22063/jipst.2012.544

حمیدرضا رودی؛ قنبر ابراهیمی؛ یحیی حمزه؛ ربیع بهروز؛ موسی محمودنژاد


2. خالص سازی، شناسایی و کاربرد پلی ساکاریدهای صمغ باریجه به عنوان پلیمر طبیعی افزاینده مقاومت خشک کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 345-353

10.22063/jipst.2010.673

حسین جلالی ترشیزی؛ سید احمد میرشکرایی؛ مهدی فائزی پور؛ یحیی حمزه؛ حسین رسالتی