نویسنده = مصطفی رضایی
اثر گلیسرول در قطعه‌های نرم و سخت بر خواص پلی یورتان حافظه شکلی

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 191-203

10.22063/jipst.2023.3409.2241

مهدی سخاوی؛ رضا لطفی مایان سفلی؛ مصطفی رضایی؛ پیمان نقوی ایلخچی


تثبیت کاتالیزگر متالوسن بر نانوسیلیکای دودی برای تهیه پلی‌اتیلن بدون گره‌خوردگی

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 303-315

10.22063/jipst.2019.1678

حسن کشاورز میرزامحمدی؛ سعید طالبی؛ مصطفی رضایی؛ امین حیدری