نویسنده = هاجر جمشیدی
تهیه ‌و شناسایی نانوکامپوزیت هیبریدی پلی‌آکریل‌آمید - نانوذرات سیلیکا

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 405-414

10.22063/jipst.2013.624

احمد ربیعی؛ امیر ارشاد لنگرودی؛ هاجر جمشیدی؛ مهدی گیلانی


تهیه پلی الکترولیت آنیونی بر پایه آکریل آمید به عنوان تثبیت کننده خاک

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 291-300

10.22063/jipst.2012.576

احمد ربیعی؛ مهدی گیلانی؛ هاجر جمشیدی