نویسنده = مجید جمال امیدی
مروری بر مقاومت ضربه ای کامپوزیت‌های پلیمری تقویت شده با الیاف

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 255-277

10.22063/jipst.2012.574

محمود مهرداد شکریه؛ مجید جمال امیدی


بررسی آثار سطح مقطع و جهت‌گیری الیاف در جذب انرژی لوله‌های کامپوزیتی زیر بار محوری

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 289-296

10.22063/jipst.2007.806

محمود مهرداد شکریه؛ حسین توزنده جانی؛ مجید جمال امیدی