نویسنده = سید مهرداد جلیلیان
تعیین نسبت‌های واکنش‌پذیری مونومرها درکوپلیمرشدن اتیل آکریلات-متاکریلیک اسید با استفاده از روش‌های برون خطی 1H NMR

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 31-42

10.22063/jipst.2017.1465

سمانه آشناگر؛ فرشید ضیائی؛ سید مهرداد جلیلیان؛ ایمان شعبانی؛ شهرام مهدی‌پور عطائی؛ فرود عباسی سورکی


اثر فرمول‌بندی‌های مختلف بر واکنش ‌پلیمرشدن امولسیونی وینیل‌کلرید

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 205-214

10.22063/jipst.2013.591

سید مهرداد جلیلیان؛ فرشید ضیایی