نویسنده = بابک قنبرزاده
خواص فیلم نانوکامپوزیت پلی(لاکتیک اسید) حاوی نانوالیاف سلولوز اصلاح شده

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 497-485

10.22063/jipst.2014.922

هادی الماسی؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان‌نیا


نانولیپوزوم‌های حامل گاما اوریزانول تولید شده به روش گرمایی اصلاح یافته: خواص گرمایی، بازده کپسولی‌شدن و رئومتری نوسانی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 425-413

10.22063/jipst.2014.917

زهرا محمدحسنی؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه‌کار؛ رضا رضایی مکرم؛ محمدیار حسینی


مدل‌سازی نفوذپذیری بخار آب و جذب رطوبت در فیلم‌های نانوکامپوزیت نشاسته- مونت‌موریلونیت (MMT)

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 232-221

10.22063/jipst.2013.907

روناک غلامی؛ جلال دهقان‌نیا؛ بابک قنبرزاده


بررسی خواص گرمایی، کدورت و عوامل مؤثر بر اندازه ذرات و رئولوژی نوسانی نانوکمپلکس‌های زیست‌پلیمری پکتین ـ کازئینات

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 433-447

10.22063/jipst.2013.852

ساجده بحرانی؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه کار؛ محمد یار حسینی


اثر مونت موریلونیت و نانوبلورسلولوز بر خواص فیزیکی فیلم های آمیخته کربوکسی متیل سلولوز- پلی وینیل الکل

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 455-466

10.22063/jipst.2013.610

لیلا ابوالقاسمی فخری؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا؛ علی اکبر انتظامی


تهیه و بررسی خواص فیزیکی فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته –CMC حاوی نانوذرات مونت موریلونیت

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1388، صفحه 225-232

10.22063/jipst.2009.698

هادی الماسی؛ بابک قنبرزاده؛ علی اکبر انتظامی