نویسنده = محمد مرشد
پوشش‌دهی پارچه ابریشمی با استفاده از نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل-سیپروفلوکساسین‌ هیدروکلرید برای کاربردهای پزشکی

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 171-184

10.22063/jipst.2016.1349

سمیه باقرصاد؛ رضا منصورنژاد؛ لاله قاسمی مبارکه؛ حسین ملاحسینی؛ محمد مرشد


تولید میکروالیاف پلی‌وینیل‌الکل ضدباکتری برای کاربرد در زخم‌پوش

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 15-25

10.22063/jipst.2016.1333

محمدرضا نوروزی؛ لاله قاسمی؛ محمد مرشد