نویسنده = محمد مرشد
تعداد مقالات: 3
1. پوشش‌دهی پارچه ابریشمی با استفاده از نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل-سیپروفلوکساسین‌ هیدروکلرید برای کاربردهای پزشکی

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 171-184

سمیه باقرصاد؛ رضا منصورنژاد؛ لاله قاسمی مبارکه؛ حسین ملاحسینی؛ محمد مرشد


2. تولید میکروالیاف پلی‌وینیل‌الکل ضدباکتری برای کاربرد در زخم‌پوش

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 15-25

محمدرضا نوروزی؛ لاله قاسمی؛ محمد مرشد


3. مطالعه ریزساختار الیاف پلی(اتیلن ترفتالات) با استفاده از کربن‌دی‌اکسید ابربحرانی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 379-365

سمیه باصری؛ محمد کریمی؛ محمد مرشد