نویسنده = مهدی شهابی
تعداد مقالات: 1
1. تولید قیرهای اصلاح شده پلیمری بر اساس درجه کارایی برای کاربرد در مناطق مختلف ایران

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 467-479

مهدی شهابی؛ فریدون مقدس نژاد؛ شعله کاظمی فرد