نویسنده = سامان صفری دیناچالی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر تنش های پس ماند در کامپوزیت های گرمانرم

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 477-493

مهرداد محمود شکریه؛ سامان صفری دیناچالی