نویسنده = رضا مهترانی
تعداد مقالات: 2
1. سنتز پلی پروپیلن بسیار تک نظم و با جریان پذیری زیاد در پروپیلن مایع

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 221-226

10.22063/jipst.2007.799

مهرسا امامی؛ رضا مهترانی؛ منیرالسادات ساداتی؛ فرزین هرمزی


2. کوپلیمرشدن اتیلن و پروپیلن با استفاده از کاتالیزور نسل چهارم زیگلر- ناتا : بررسی اثر کمک کاتالیزور، الکترون دهنده خارجی و هیدروژن

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 281-287

10.22063/jipst.2007.805

رضا مهترانی؛ حسن عربی؛ محمدباقر تیموری؛ سید صابر حسینی شیراز؛ وحید اسلامی منش