نویسنده = منیرالسادات ساداتی
تعداد مقالات: 1
1. سنتز پلی پروپیلن بسیار تک نظم و با جریان پذیری زیاد در پروپیلن مایع

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 221-226

مهرسا امامی؛ رضا مهترانی؛ منیرالسادات ساداتی؛ فرزین هرمزی