نویسنده = پژمان رضایتی چرانی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید

دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1384، صفحه 345-358

پژمان رضایتی چرانی؛ جمشید محمدی روشنده؛ شهرام نوایی ارده؛ محمد پورجوزی؛ حسین رسالتی؛ سعید کاظمی نجفی