نویسنده = حسین روغنی ممقانی
تعداد مقالات: 4
1. تهیه نانوهیبریدهای مقاوم گرمایی بر پایه رزین‌های نووالاک و اپوکسی و نانولوله‌های کربن اپوکسی‌دارشده

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 373-383

10.22063/jipst.2018.1599

سینا شاهی؛ حسین روغنی ممقانی؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ حمیدرضا ابراهیمی


3. سنتز نانوکامپوزیت‌های پلی‌استیرن/‌MCM–41 به روش‌های AGET ATRP و ARGET ATRP

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 255-243

10.22063/jipst.2015.1260

خضراله خضری؛ وحید حدادی اصل؛ حسین روغنی ممقانی


4. پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن در مجاورت نانوذرات میان‌متخلخل سیلیکا: کاربرد فنون آغاز معکوس، معکوس و نرمال هم‌زمان

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 90-79

10.22063/jipst.2014.999

خضراله خضری؛ وحید حدادی اصل؛ حسین روغنی ممقانی؛ محمدرضا سرسبیلی