نویسنده = ایرج امیری امرایی
تعداد مقالات: 3
1. سنتز رزین بنزوکسازین و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-بنزوکسازین-سیلیکا

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 439-448

مجتبی کاظمی؛ مهرزاد مرتضایی؛ ایرج امیری امرایی


2. بهینه سازی استحکام کششی آمیزه فنولی- شیشه استفاده شده در فرایند قالب گیری فشاری

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 26-19

حجت رجب‌زاده؛ ایرج امیری امرایی؛ امیر مسعود رضادوست


3. ارتباط پارامترهای فرایندی و مقدار رزین در پیش‌آغشته‌های اپوکسی- شیشه تولید شده به روش غوطه‌وری

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 402-391

حمیدرضا خلفی؛ مهرزاد مرتضایی؛ ایرج امیری امرایی