نویسنده = الهام شکری
تعداد مقالات: 4
3. آماده سازی و شناسایی غشاهای HDPE/EVA ورقی تخت به روش جدایی فاز با القای گرمایی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 159-149

10.22063/jipst.2015.1241

زهرا شعیب؛ رضا یگانی؛ الهام شکری


4. ساخت غشاهای پلی اتیلنی دارای زئولیت ZSM-5 به روش جدایی فاز با القای گرمایی

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 371-359

10.22063/jipst.2014.1105

یونس جعفرزاده؛ رضا یگانی؛ الهام شکری