نویسنده = مهرزاد مرتضایی
اثر رزین اپوکسی جامد بر خواص پیش‌آغشته‌ اپوکسی- شیشه

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 485-497

10.22063/jipst.2022.2994.2097

ایمان قلی‌پور؛ ایرج امیری امرایی؛ حسن فتاحی؛ مهرزاد مرتضایی


بهبود چقرمگی شکست نانوکامپوزیت اپوکسی با استفاده هم‌زمان از نانوذرات سیلیکا با اندازه‌های مختلف

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 3-17

10.22063/jipst.2017.1458

سید رضا آخرتی ثانی؛ مهرزاد مرتضایی؛ ایرج امیری امرائی


آمیخته پلی وینیل الکل-پلی‌اترسولفون سولفون‌دار شده برای کاربرد در غشای تبادل پروتون

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 405-414

10.22063/jipst.2016.1429

فاطمه عسکری؛ مهرزاد مرتضایی؛ محمدرضا پورحسینی؛ ساناز سلیمان نیا


ارتباط پارامترهای فرایندی و مقدار رزین در پیش‌آغشته‌های اپوکسی- شیشه تولید شده به روش غوطه‌وری

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 402-391

10.22063/jipst.2015.1136

حمیدرضا خلفی؛ مهرزاد مرتضایی؛ ایرج امیری امرایی