نویسنده = لاله قاسمی مبارکه
تولید و شناسایی نخ نانولیفی دارای لیگنین و امکان‌سنجی استفاده از آن به‌عنوان نخ بخیه دارورسان

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 111-125

10.22063/jipst.2022.3099.2131

سعیده سادات میردامادی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی؛ افسانه ولی‌پوری؛ لاله قاسمی مبارکه


پوشش‌دهی پارچه ابریشمی با استفاده از نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل-سیپروفلوکساسین‌ هیدروکلرید برای کاربردهای پزشکی

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 171-184

10.22063/jipst.2016.1349

سمیه باقرصاد؛ رضا منصورنژاد؛ لاله قاسمی مبارکه؛ حسین ملاحسینی؛ محمد مرشد