نویسنده = مهدی نوری
تعداد مقالات: 2
2. الکتروریسی نانوالیاف فیبروئین ابریشم-بتاسیکلودکسترین برای رهایش کنترل شده دارو

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 89-100

10.22063/jipst.2016.1336

مهدی نوری؛ جواد مختاری؛ لیلا سلمانی؛ خاطره صادقیه