نویسنده = مریم مشایخی
بررسی درجه جانشینی گروه‌های سولفات بر الکتروریسی سدیم آلژینات سولفات‌دارشده

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 215-231

10.22063/jipst.2022.3168.2155

ماهدخت اکبری طائمه؛ حامد دائمی؛ ایوب شیراوندی؛ مریم مشایخی


اثر عوامل شبکه‌ی کننده و خنثی‌کننده بر شکل‌شناسی داربست‌های الکتروریسی‌ شده کیتوسان

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 519-529

10.22063/jipst.2017.1440

مریم مشایخی؛ حمید میرزاده؛ شاداب باقری خولنجانی