کلیدواژه‌ها = پارچه پنبه - پلی استر
تعداد مقالات: 2
1. آبکافت آنزیمی پارچه پنبه - پلی استر با آنزیمهای لیپاز و سلولاز

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

10.22063/jipst.2002.386

اکبر خدامی؛ فرزانه علی حسینی؛ محمد مرشد


2. اثر هیدرولیز آنزیمی بر کاهش وزن و میزان پرزدهی پارچه های پنبه ای و مخلوط پنبه - پلی استر

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377

10.22063/jipst.1998.268

اکبر خدامی؛ محمد مرشد؛ شادی هوشیار؛ مریم شیشه بران