کلیدواژه‌ها = بی بافت
تعداد مقالات: 2
2. استفاده از ریزکپسولها در نساجی و تهیه منسوج آغشته به ریزکپسول حاوی عطر و اسانس

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1377

10.22063/jipst.1998.281

محمدحقیقت کیش؛ فیروز مهر مظاهری؛ مستانه نوروززاده