کلیدواژه‌ها = استخراج
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ورقه های ریزمتخلخل PVC و PVC/NBR و کاربرد آنها در تولید کاغذ مصنوعی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

ظاهر تمری؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ محمدعلی سمسارزاده