کلیدواژه‌ها = کامپوزیت پلیمری
تعداد مقالات: 5
1. اثر پارامترهای آزمون برش ریلی با شکاف V بر خواص برشی داخل صفحه‌ای کامپوزیت‌های شیشه-اپوکسی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 531-541

فتح اله طاهری بهروز؛ حسین صالحی مقدم


2. سازوکار بهبود خواص تریبولوژیکی پلی آمید 6 با افزودن پودر پلی تترافلوئورواتیلن پرتودهی شده

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 412-403

ایرج فرامرزی؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ میلاد مهران پور


3. تعمیم روش شیارزنی برای اندازه‌گیری هم‌زمان تنش‌های پسماند عمودی و برشی در کامپوزیت‌های پلیمری

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 301-313

محمود مهرداد شکریه؛ سعید اکبری رکن آبادی


4. فنر تخت کامپوزیتی پلیمری

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1381

مهرداد کوکبی؛ احمدرضا بهرامیان