کلیدواژه‌ها = کاربرد
تعداد مقالات: 4
2. نگرشی بر روشهای تجزیه طیف بینی مادون قرمز و کاربرد آنها برای شناسایی پلیمرها

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1369

عبدالرسول ارومیه ای؛ فریبا نهچیری


3. لاستیک استیرن بوتادی ان

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1369

غلامرضا بخشنده؛ حسین امیدیان؛ مهدی وفائیان


4. پلیمرهای هادی جریان برق

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1368

فرامرز افشارطارمی؛ حسین امیدیان