کلیدواژه‌ها = کاربرد
مروری بر پلی‌یورتان‌های دارای کیتوسان: سنتز، خواص و کاربردها

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 3-22

10.22063/jipst.2023.3304.2203

عباس محمدی؛ زهرا شاه‌سنایی؛ علیرضا فتاحی


لاستیک استیرن بوتادی ان

دوره 3، شماره 1، خرداد و تیر 1369

10.22063/jipst.1990.50

غلامرضا بخشنده؛ حسین امیدیان؛ مهدی وفائیان


پلیمرهای هادی جریان برق

دوره 2، شماره 2، مرداد و شهریور 1368

10.22063/jipst.1989.28

فرامرز افشارطارمی؛ حسین امیدیان