کلیدواژه‌ها = افزودنی
مروری بر ترکیبات بازدارنده شعله برای رزین‌های اپوکسی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 3-27

10.22063/jipst.2021.1790

جمشید کمالی‌پور؛ محمدحسین بهشتی؛ محمدجلال‌الدین ظهوریان مهر


کاربرد محملهای پلیمری در فراورش سرامیک

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

10.22063/jipst.1996.227

منصور کیانپور؛ مهرداد اسماعیلی