کلیدواژه‌ها = سدیم هیدروکسید
تعداد مقالات: 2
1. تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

فرحناز شیران؛ اعظم رحیمی؛ فرامرز افشارطارمی


2. بررسی اثر شیرشکری ( موج موضعی) بر پارچه های پنبه ای

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1380

حسین توانایی؛ حسن رجبی دهکی