کلیدواژه‌ها = کشش
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ورقه های ریزمتخلخل PVC و PVC/NBR و کاربرد آنها در تولید کاغذ مصنوعی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

10.22063/jipst.2006.491

ظاهر تمری؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ محمدعلی سمسارزاده


2. اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

10.22063/jipst.2003.426

محمدعلی توانایی؛ محمدرضا محدث مجتهدی؛ محمد حقیقت کیش