کلیدواژه‌ها = سطح مشترک لیف - مایع
تعداد مقالات: 1
1. روشهای اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381

ناهید انصاری؛ محمد حقیقت کیش