کلیدواژه‌ها = قیر
اثر پلی‌سولفید‌‌‌ پلیمر مایع ضایعاتی و نانوخاک‌رس بر خواص مهند‌‌‌سی قیر

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 255-268

10.22063/jipst.2017.1499

صادق احسانی؛ میلاد مهرانپور؛ علی اکبر یوسفی


مطالعه رفتار ویسکو الاستیک آمیخته های قیر - پلی اتیلن

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382

10.22063/jipst.2003.434

امیرارشاد لنگرودی؛ علی اکبر یوسفی


اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382، صفحه 303-311

10.22063/jipst.2003.435

محمدرضا برزگری؛ علی اکبر یوسفی؛ محمد ابراهیم زینالی