کلیدواژه‌ها = پلی آکریل آمید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مؤثر بر میزان ماندگاری سرما در ژلهای نگهدارنده سرما

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1381

محمدتقی خراسانی؛ بهروز سادات نیا؛ حمید میرزاده


3. بازیافت بهینه نفت و پلی آکریل آمید

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1368

محمدحسین رفیعی فنود