کلیدواژه‌ها = اپوکسی
آخرین پیشرفت‌ها درآب‌کافت اسیدی برای تولید نانوبلورهای سلولوز به‌عنوان جزء تقویت‌کننده در نانوکامپوزیت‌های پایه‌اپوکسی

دوره 36، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 231-258

10.22063/jipst.2023.3359.2225

ریحانه لقایی؛ حسین فشندی؛ سید مهدی حجازی؛ صالح اکبرزاده؛ سمیرا شقاقی؛ علیرضا شماعی کاشانی؛ بیژن جهان‌آرا؛ الهه شهسواری


روند توسعه در فناوری پوشش‌های پودری

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 23-46

10.22063/jipst.2023.3331.2212

سحر عبدالهی باغبان؛ رهی راد


سنتز رزین بنزوکسازین و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-بنزوکسازین-سیلیکا

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 439-448

10.22063/jipst.2020.1695

مجتبی کاظمی؛ مهرزاد مرتضایی؛ ایرج امیری امرایی


بهبود چقرمگی شکست نانوکامپوزیت اپوکسی با استفاده هم‌زمان از نانوذرات سیلیکا با اندازه‌های مختلف

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 3-17

10.22063/jipst.2017.1458

سید رضا آخرتی ثانی؛ مهرزاد مرتضایی؛ ایرج امیری امرائی


سنتز نانوآلومینای صفحه‌ای و اثر آن بر تراوایی گاز در کامپوزیت اپوکسی-الیاف کربن

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 43-51

10.22063/jipst.2017.1460

قدمعلی کریمی خوزانی؛ مهرداد کوکبی؛ احمد رضا بهرامیان


اثر زمان فراصوت دهی بر سنتز و مقاومت به خوردگی پوشش نانوکامپوزیت اپوکسی-خاک رس

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 335-346

10.22063/jipst.2016.1407

نیلوفر بهرامی پناه؛ ایمان دانایی؛ بهروز مقدسی بقا


بررسی عملکرد حفاظت گرمایی مواد تغییردهنده فاز بر پایه پلی‌اتیلن گلیکول

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 193-202

10.22063/jipst.2012.560

لیلاسادات احمدی؛ احمدرضا بهرامیان؛ مهرداد کوکبی


مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی - خاک رس

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.528

باهره تکیه معروف؛ رضا باقری