کلیدواژه‌ها = اپوکسی
تعداد مقالات: 10
1. سنتز رزین بنزوکسازین و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-بنزوکسازین-سیلیکا

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 439-448

مجتبی کاظمی؛ مهرزاد مرتضایی؛ ایرج امیری امرایی


2. سنتز نانوآلومینای صفحه‌ای و اثر آن بر تراوایی گاز در کامپوزیت اپوکسی-الیاف کربن

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 43-51

قدمعلی کریمی خوزانی؛ مهرداد کوکبی؛ احمد رضا بهرامیان


3. بهبود چقرمگی شکست نانوکامپوزیت اپوکسی با استفاده هم‌زمان از نانوذرات سیلیکا با اندازه‌های مختلف

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 3-17

سید رضا آخرتی ثانی؛ مهرزاد مرتضایی؛ ایرج امیری امرائی


4. اثر زمان فراصوت دهی بر سنتز و مقاومت به خوردگی پوشش نانوکامپوزیت اپوکسی-خاک رس

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 335-346

نیلوفر بهرامی پناه؛ ایمان دانایی؛ بهروز مقدسی بقا


7. بررسی رفتار شکست نانوکامپوزیت اپوکسی نانولوله کربنی دودیواره به کمک روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 315-322

شاهین شادلو؛ مجیدرضا آیت الهی؛ محمود مهرداد شکریه


8. بررسی عملکرد حفاظت گرمایی مواد تغییردهنده فاز بر پایه پلی‌اتیلن گلیکول

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 193-202

لیلاسادات احمدی؛ احمدرضا بهرامیان؛ مهرداد کوکبی


9. مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی - خاک رس

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

باهره تکیه معروف؛ رضا باقری


10. اثر هم‌افزایی در چقرمگی شکست آمیخته پایه اپوکسی دارای ذرات لاستیک بازیافتی

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1383

رضا باقری؛ باهره تکیه معروف؛ امین متولیان