کلیدواژه‌ها = خط جوش
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی آرایش یافتگی الیاف در لوله های تولیدی با استفاده از سامانه حدیده چرخان

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1385

10.22063/jipst.2006.509

مهرداد کوکبی؛ فاطمه هادی؛ آرش جعفریان؛ غلامحسین لیاقت


2. ارزیابی کارایی لوله های پلاستیکی تقویت شده در سامانه حدیده چرخان

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

10.22063/jipst.2006.502

مهرداد کوکبی؛ فاطمه هادی؛ غلامحسین لیاقت