کلیدواژه‌ها = مونت موریلونیت
غشاهای نانوکامپوزیتی بر پایه پلی‌(اتر اتر کتون) سولفون‌دارشده و مونت‌موریلونیت آلی اصلاح‌شده در پیل سوختی متانول مستقیم

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 353-366

10.22063/jipst.2022.3186.2164

مهدی توحیدیان؛ سیف‌اله جمال‌پور؛ کوثر عرب؛ مبینا توحیدیان؛ خدیجه هوشیاری؛ شهرزاد رحمانی


خواص نانوکامپوزیت های لاستیک نیتریل-‌خاک‌رس تهیه شده به روش پلیمرشدن امولسیونی درجا بدون امولسیون کننده

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 242-233

10.22063/jipst.2015.1259

علیرضا باقریان محمودآبادی؛ عزیزاله نودهی؛ محمد عطایی